Mechel Chelyabinsk - Lada Togliatti  1-4 (0:2, 1:0, 0:2)

First period:
0-1 LAD  9:57  M.Sevostianov,3
0-2 LAD 12:23  Esipov,1 (Gorev, Frolkin)
Second period:
1-2 MEC  7:45  Glazkov,3 (Evtyukhin, Romanov)
Third period:
1-3 LAD  3:45  Grigorenko,4 (Buturlin, Boikov)
1-4 LAD 12:50  Gorev,1 (Okryabrev)  (pp)

Goaltenders: Emelyanov (L,4-4-1) 27/31 - Mikhailovsky (W,4-1-2) 14/15.

Shots:
Mechel   3  4  8 -- 15
Lada    11  9 11 -- 31

Power play: Mechel 0/8, Lada 1/5.
October 10. Chelyabinsk. Mechel Ice Palace. A - 2,100 (2,200).